Αγγελική Ρούσσου

 

 Εφαρμόζοντας απολύμανση, απεντόμωση ή μυοκτονία στοχεύουμε στην καταπολέμηση, πρόληψη και προφύλαξη από όλα τα είδη ζωικών παρασίτων και εξυγίανση χώρων διαμονής και χώρων διακίνησης, αποθήκευσης ή παρασκευής τροφίμων, μεταφορικών μέσων κ.α.

 

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείουμε εστίες μόλυνσης και ασθένειες και προστατεύουμε ευαίσθητους χώρους που προκαλούν τα έντομα και τα τρωκτικά.

 

 Ακολουθούμε επιστημονικές μεθόδους εργασίας και σκευάσματα υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτυγχάνοντας μέγιστη αποτελεσματικότητα και ανυπαρξία κινδύνων μόλυνσης.

 

 Καλύπτουμε ανάγκες επιχειρήσεων που έχουν υψηλά Standard ποιότητας (ISO – HACCP), παρέχοντας φάκελο που περιέχει όλα τα νόμιμα απαιτούμενα πιστοποιητικά απεντόμωσης – μυοκτονίας, και τον ενημερώνουμε σε κάθε επίσκεψη μας.

 

 Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015.

Contact Αγγελική Ρούσσου

Instagram