Ο Κ. Γεώργιος Βερνίκος για τον Greek Yachting Guide.

Το πιο επείγον θέμα προς διευκρίνιση για το θαλάσσιο τουρισμό -για να σωθεί ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί το 2020- είναι να συμφωνηθούν ευρωπαϊκά πρωτόκολλα το συντομότερο για τα αεροδρόμια, τις πτήσεις, τα λιμάνια και τη διαμονή, ώστε να υπάρξει ουσιαστική μεταστροφή στη ψυχολογία των ανθρώπων, ελπίζοντας πάντα ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και ανακοινώσεις για την ιατρική αντιμετώπιση του Covid-19.  Ευελπιστώ για εξελίξεις μέσα στο Μάιο.

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επόμενη μέρα του γιώτινγκ στην Ελλάδα, εννοώντας κυρίως από το 2021, όπου ο κλάδος μας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές τουρισμού.

 

Προφανώς υπάρχουν άμεσες προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης, που είναι κοινές με τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας και του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται πολύ σημαντικά μέτρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια προσπάθεια για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα.

 

Αν μπορούσα να συνοψίσω σε πέντε φράσεις τις άμεσες ανάγκες μας -πέρα από τα πρωτόκολλα- αυτές είναι: 1) η ανάγκη άμεσης ρευστότητας, 2) το ύψος των επιτοκίων, 3) το θέμα του ΦΠΑ, 4) το θέμα της ταχύτητας που εφαρμόζονται οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών Οργάνων και της Κυβέρνησης και 5) το ενδιαφέρον για τον κλάδο μας.

 

Σημειώνω το θέμα του συνδυασμού ρευστότητας και επιτοκίων. Ενώ η ανάγκη για ρευστότητα έχει αναγνωρισθεί και συζητιέται ευρέως, δεν έχει γίνει κατανοητή η σημασία του ύψους των επιτοκίων και η ανάγκη να εφαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά αποφάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών Οργάνων.

 

Είναι γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τα θέματα του θαλάσσιου τουρισμού βρισκόντουσαν και βρίσκονται στον «αυτόματο». Για όλα τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, όπως ο ΦΠΑ, οι θέσεις ελλιμενισμού, τα γραφειοκρατικά εμπόδια, κλπ, δεν υπάρχει συστηματική συζήτηση και αντιμετώπιση.  Η ευθύνη βαρύνει κυρίως την Πολιτεία, όσο και μας τους ίδιους τους επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού.

 

Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, όπου καθημερινά υπάρχουν εξελίξεις.  Υπάρχουν συγκροτημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και από κοινού με την Πολιτεία προωθούμαι σειρά μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον τουρισμό.  Η Ενωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οι φορείς του γιώτινγκ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για την αντιμετώπιση σειράς τρεχόντων θεμάτων.

 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για την υγεία μας, αλλά και όλους τους δημόσιους λειτουργούς των συναρμοδίων Υπουργείων -και είναι πολλοί- που ο καθένας από την πλευρά του προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για όλους μας. Για την υγεία μας, την ασφάλειά μας, την οικονομία.

 

*Ο Γιώργος Βερνίκος είναι Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), εκπρόσωπος του θαλάσσιου τουρισμού στο Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.